Please donate to ISBP – International Society for Bonding Psychotherapy.
Donations to the support and expansion of our society.

Slovenia

The association is associated as a chapter with the International and the European Associations for Bonding Psychotherapy. The European Association for Bonding Psychotherapy is a member of the European Association for Psychotherapy (E.AP.).

Teaching fellows

Bogdan Polajner
Združenje bonding psihoterapevtov
Slovenije Škocjan 46a, 6000 Koper
Slovenia
Cell: +386 41 798 046
Email: bogdan.polajner@zbps.si

Fellows

Mateja Erce
Email: mateja.erce@bonding.si

Adelina Kraja
Email: adelina.kraja@gmail.com

Neža Blaži
Email: neza.blazi@gmail.com

Saša Rataj
Email: rataj.sasa@gmail.com

Saša Blazevic
Zdravstveni dom Ljubljana
ZD Ljubljana Center
CPZOND
Metelkova ulica 9
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386 1 47 23 776
Fax: +386 1 23 19 263
Email: sasablazevic@yahoo.com

Members in Training

Andrej Majcenovič
Email: andrej.majcenovic@icloud.com

Katja Križaj
Email: ktj.krz@gmail.com

Urša Mele
Email: ursa.mele@gmail.com

Mojca Djorič
Email: mojca.djoric@projektclovek.si

Suzana Čajič
Email: suzi.cajic@gmail.com

Sonja Rotar
Email: sonjarotar@projektclovek.si

Nastja Ravšelj
Email: n.ravselj@gmail.com

Ongoing groups

MARIBOR
Saša Rataj
Email: rataj.sasa@gmail.com

Mojca Djorić
Email: mojca.djoric@projektclovek.si

LJUBLJANA
Adelina Kraja
Email: adelina.kraja@gmail.com

KOPER
Mateja Erce
Email: mateja.erce@bonding.si